Anestezi Muayenesi

Bir kişinin hayatı boyunca herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle ameliyat geçirme  olasılığı çok düşüktür.

Çok nadir yaşadığı böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde doğal olarak hem cerrahi hem de anestezinin nasıl olacağını , başına nelerin gelebileceğini araştırır.

Bu konularda pek çok yaşanmış öyküleri dinler,kitaplardan, İnternetten araştırır,belki doktor doktor dolaşır.

Bütün bu süreci yaşarken stress, korku,endişe duyguları ruhsal ve fiziksel yönden hastayı bunaltır.

Anestezi doktoru ile ilk karşılaşma genelde ameliyat sabahı olmaktadır.

Oysa ameliyat kararı verildikten hemen sonra aneztezist ile yapılacak görüşme pekçok soruların da cevabı olacaktır.

Anestezi doktorlarının en önemli görevlerinden biri hastanın endişe ve sorularını gidermek olduğu kadar hastası ve kendisi için ameliyatta uygulayacağı en düzgün  rotayı  belirlemektir.

Anestezi uygulamaları hastanın kendisine ve geçireceği cerrahinin özelliğine bağlı olarak değişmektedir.

Çocuk hastaya yaklaşım, 60 yaşın üstü  bir hastadan farklılık gösterir.

Yapılan muayene , öncelik arzeden sorular, seçilen ilaçlar, anestezi uygulaması değişecektir.

Ameliyathanede hazırlık değişecektir. Bu nedenle hastanın daha önceden değerlendirilmesi önemlidir.

Anestezi doktoru hastası ile yapacağı sohbet sırasında onun fiziksel ve psikolojik durumunu belirleyip hastası için en uygun olacak anestezi yöntemini anlatıp (genel/bölgesel), hastayı bilgilendirir ve sorularını yanıtlar.

Kişiye ve cerrahi işleme bağlı olarak;

* Maske ile kısa süreli uyutulabilir,


* Laringeal maske ile devam edilebilir,


* Bütün ilaçlar tam doz verilip entübe edilip anestezi cihazı ile uyutmaya devam edilebilir,


* Ameliyat sonrasında çok ağrı duyacağı düşünülüyorsa uyuttuktan sonra epidural katater takılıp uyandıktan sonra da ağrı pompasına kateter ucu bağlanarak hiç ağrı duymaması sağlanabilir,


* Hiç uyutulmayabilir, epidural kateter takılıp belden aşağısı uyuşturulabilir,


* Yine belden aşağısını uyuşturan ve çok daha hızlı cerrahinin başlamasına yardımcı olan kombine spinal-epidural anestezi uygulanabilir.

 

Anestezi doktorunun hastanın sağlık durumu ile ilgili yapacağı değerlendirmeler;

1.Hastanın genel sağlık durumu, varsa hastalıkları ile ilgili bilgi.


2.Allerji durumu, ilaç allerjileri


3.İlaç, sigara,alkol kullanımı,diğer alışkanlıklar


4.Daha önce geçirdiği ameliyatlar, bu ameliyatlar sırasında kullanılan cerrahi yöntem ve anestezi tekniği hakkında bilgi.


Hastanın güvenliği için ameliyat öncesi var olan hastalıklar gözden geçirilir, ameliyata engel teşkil edip etmedikleri tartışılır, tedaviler yeniden düzenlenir,gerekli konsültasyonlar istenebilir.

İlaç allerjilerinin bilinmesi bu ilaçların ameliyat sırasında kullanılmasını ve olası bir allerjiye bağlı gelişebilecek sorunları önler.

Yanlış bilinen bir konu da anestezi testidir.

Anestezi ilaçlarına karşı allerji olup olmadığını belirleyen böyle bir test yoktur.

Allerji konusu iletilmeli, durum değerlendirmesi anestezi uzmanına bırakılmalıdır.

Kullanılmakta olan bazı ilaçlar kanamaya eğilimi arttırarak istenmeyen durumlara neden olabilir.

Bu nedenle kullanılmakta olan bu tür ilaçların bilinmesi, gerekirse ameliyattan önce anestezi doktoru kontrolünde kesilmesi önemlidir.

Sigara kullanımı olan hastaya ameliyat öncesi uygulanacak olan solunum terapisi ameliyat sonrası hastanın çok daha konforlu uyanmasını sağlayacaktır.

Hastanın daha once yaşadığı ameliyat ve anestezi tecrübesinin bilinmesi ve yaşanılan zorlukların tekrar edebileceği riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır.