Çocuklarda Grip Aşısı

Grip nedir, neden önemlidir?
İnfluenza veya grip oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Yüksek ateş, kas ağrısı ve öksürükle seyreder. Bazı çocuklar ağır ve öldürücü influenza zatürresi geçirme riski altındadır. Bunların başında astımlı çocuklar ve kronik hastalıkları olanlar (diyabet, kalp, akciğer, böbrek, bağışıklık sistemini etkileyen hastalıkları gibi) gelir.

Çocuklarda grip aşısı kimlere uygulanır?
Risk grubu altında bulunan çocukların, kendileri gibi ebeveynleri, kardeşleri ve eğer varsa bakıcıları da grip enfeksiyonuna karşı aşılanmalıdır. İnfluenza’ya yakalananların yüzde 25’inde ağır zatürree veya astımda kötüleşme görülür. Kronik (sürekli) bir hastalığı olanlarda aşının; gribe yakalanmayı engelleyerek hastalığın komplikasyonlarını azalttığı, hastaneye yatış ve ölüm oranını düşürdüğü yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Çocuklara özellikle hangi dönemde aşı yaptırılmalıdır?

Grip aşısı her yıl sonbahar başında uygulanır. Altı aylıktan büyük, ağır influenza enfeksiyonu geçirme riski taşıyan herkese ve isteyenlere aşı yaptırması önerilmektedir. İnfluenza virüsü yıllar içinde değişkenlik gösterebildiğinden riskli çocukların ve erişkinlerin her yıl tekrar aşılanması önerilmektedir. Grip aşısı kullanımında yaş gruplarına göre bazı farklılıklar vardır: 6 ay–3 yaş arası çocuklarda ilk kez yapılıyorsa; bir ay ara ile 2 yarım doz uygulanır. Daha önce grip aşısı ile aşılanmış çocuklarda;1 yarım doz yapılır. 3–9 yaş arası çocuklarda ilk kez yapılıyorsa; bir ay ara ile 2 tam doz uygulanır. Daha önce girip aşısı ile aşılanmış çocuklarda;1 tam doz yapılır. 10 yaş üstü erişkin ve çocuklara ise her yıl tek doz uygulanmaktadır.

Grip aşısının yan etkileri var mıdır?
Grip aşısı, olanların yüzde 1’den azında ateş, kas ağrısı ve halsizlik görülür. Bu yan etkiler daha önce aşılanmamış ve grip enfeksiyonu geçirmemiş olanlarda daha fazladır. Grip aşısı inaktif bir aşıdır, hastalığa yol açmaz. Ağır yumurta alerjisi olanlara grip aşısı dikkatle uygulanmalıdır.

Aşı yaptırmak yerine alternatif önerileriniz var mı?
İnfluenza damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğundan yüksek ateşli, öksüren, burnu akan ve hapşıran kişilerin çocuklara yaklaşmaması ve yaklaştırılmaması gerekmektedir. Ayrıca hasta kişilerin öksürürken ve hapşırırken ağız ve burnu kapatmaları iyi bir tedbirdir. Bulunduğunuz odayı sık havalandırmak, özellikle çocuklarla açık havada vakit geçirmek enfeksiyonun bulaşma riskini de azaltacaktır.