Nöro-Motor Zeka Gelişimi

Yaşa Göre Nöro-Motor ve Zeka Gelişimi

İnsan yavrusu memeliler arasında en yavaş gelişip, kendi kendine yeter hale en geç gelenidir. Yenidoğan, süt çocuğu ve oyun çocuğunun nöro- motor ve zeka gelişim aşamaları aşağıdadır..

Yenidoğan (0- 4 hafta):
Fizyolojik olarak kollar ve bacaklar dirsek, diz ve kalçadan kıvrık durumdadır. Yüzüstü yattığında başını bir taraftan diğerine çevirir. İşitmesi iyidir, ancak nesneleri göremez. Etrafında olanlarla ilgilenmez. Yenidoğan refleksleri mevcuttur. Bunlardan bazıları Moro refleksi ( ani ses ve hareketi takiben kol ve bacakların yanlara doğru açılarak gerilmesi), yakalama (el ve ayak parmakları arasına bir nesne yerleştirildiğinde bunu tutması), emme, arama ( açlık halinde belirgin olup, dudak kenarına bir nesne ile dokunulduğunda ağızın açılarak dudakların o tarafa kayması ), stepajdır( havada ayaküstü tutulunca yürüme hareketleri yapması). Açlığını arama refleksiyle, gecikilirse ağlayarak belli eder.


Bir ay:

Kol ve bacaklardaki kıvrık olma hali azalmaya başlar. Yüzüstü tutulunca başını orta hatta kısa bir süre kaldırabilir. Oturtulursa baş öne düşer. Uyanıkken kol ve bacaklar hareket halindedir. Etrafla ilgilenmeye başlar. Annesi konuştuğunda hareketleri azalır, sakinleşir, o tarafa döner. Hareket eden parlak renkli cisimleri kısa süre takip edebilir. Memnuniyet sesleri çıkarmaya başlar.


İki ay:

Yüzüstü yatırıldığında başını bir süre kaldırarak tutar, sağa sola rahatlıkla çevirir. Oturtulduğunda başını doğrultmaya çalışır, kısa bir süre dik tutabilir. Etrafla ilgilidir. Hareketli nesneleri izler. Annesini tanımaya başlar. Sesleri dinler, kendisine özgü sesler çıkarır. Göz göze gelir, gülümseyerek mutluluğunu ifade eder.


Üç ay:
Yüzüstü pozisyonda kollarının üzerinde baş ve omuzlarını kaldırır. Oturtulursa başını bir süre dik tutar, sonra baş sallanmaya başlar. Ellerini yumruk halinde ağzına götürür, emmeye çalışır. Moro ve yakalama refleksleri kaybolmak üzeredir. Dokunulunca elini, ayağını çekmeye çalışır. Kendi kendine sesler çıkarması artar. Eşyayı hemen görür ve takip eder. Eşyalara uzanmaya başlar. Eline nesne verilirse kısa süre tutar, sallar. Sırtüstü yatarken kendi ellerini hareket ettirerek seyreder.


Altı ay:
Oturtulursa başını dik tutar, geri ve öne düşürmez. Ellerinden tutulunca doğrulmaya çalışır, ayakta tululunca basıp zıplamaya çalışır. Yakındaki eşyaya uzanır, yakalar, ağzına götürür. Parmak emebilir. Ayaklarına ulaşır. Sırtüstünden yüzüstüne döner. Yüksek sesle güler. Annesini görünce sevinir. Elleriyle elbisesi, örtüleriyle oynar. Elindeki eşyaya bakar ve ağzına götürür. İki elini birleştirir.


Yedi ay:

jinemed_m06Yüzüstünden sırtüstüne dönebilir. Gövdesini öne doğru eğerek yardımsız oturabilir. Büyükçe cisimleri uzanıp alabilir, nesneyi bir elinden diğerine geçirir. Aynaya bakmak ilgisini çeker. Azarlanınca veya sevilince tepki verir. Yabancıları yadırgamaya başlar. Ayağını ağzına götürebilir. Bardaktan içebilir, katı besinleri çiğnemeye çalışır.


On ay:
Yatar durumdan oturur duruma geçebilir. Tutunarak, kendini çekerek ayağa kalkabilir. Emekleyerek, sürünerek ileri, geri hareket edebilir. İstediği eşyayı işaret parmağı ile gösterebilir. Tanıdığı nesne veya kişiden bahsedilince o tarafa bakabilir. Küçük cisimleri kavrayabilir. Elindekini isteyerek yere atar, düşeni tekrar almaya çalışır. İsmine tepki verir. Basit oyunlara (el çırpma, güle güle yapma gibi) katılabilir. Kendini beslemeye çalışır.


Oniki ay:
Eşyalara tutunarak adımlar, kısa süre ayakta yardımsız durabilir. Bir elinden tutulursa yürür. Basit emirleri anlamaya ve yapmaya (gel, yap, ver gibi) başlar. İki- dört kelimeyi anlayarak söyler. Top ile oynar, resimli kitaplara bakmaktan hoşlanır. Nesneyi masaya çarparak ses çıkarır. Giyinirken yardımcı olmaya çalışır. Yabancıları yadırgar.


Onbeş ay:
Yardımsız kalkar, yürür. Yürüyüşü giderek dengeli hale gelir. Merdivenleri emekleyerek veya ellerinden tutulunca çıkar. Kalem ile düzensiz çizgi çizebilir. İki küpü üst üste koyabilir. Eşyayı yere atmaktan hoşlanır. Oda eşyalarını tanımaya çalışır, kurcalar. Bazı eşyaların isimlerini söyler. Diğer söyledikleri anlaşılmaz. Söylenenleri tekrar etmeye çalışır. İsteklerini işaretle gösterir. Altını ıslattığında annesine haber verebilir.
 

Onsekiz ay:
jinemed_m16Acemice koşar, alçak iskemleye oturur, erişkin iskemlesine tırmanabilir. Bir elinden tutulunca merdiven çıkabilir. Çekmece ve dolapları karıştırır, içindekileri dışarı çıkarır. Üç küpü üst üste koyabilir. Topu kısa mesafeye atabilir. Yaklaşık on kelimeyi anlayarak söyler. Resimleri tanır ve adlandırır. Dik çizgi çizmeye çalışır. Yemeği kendisi yemeğe çalışır. Kızgınlık reaksiyonları göstermeye başlar.


İki yaş:
Rahatlıkla koşar. Tek ayağını kullanarak basamakları yardımsız inip çıkabilir. Topa tekme vurabilir. Kitap sayfası çevirir, kapı tokmağını açabilir. Koltuklara tırmanır. Ayakkabı ve çorabını giyip çıkartabilir. Altı küpü üst üste koyabilir. Kalem ile daire ve enine çizgi çizebilir. İki- üç kelimelik cümleler kurar. Burun ağız gibi yüz kısımlarını tanır, gösterir. Ben, sen, o gibi kavramları anlar. Çatal ve kaşığı iyi tutar. Masal dinlemekten hoşlanır. Dışkı ve idrar ihtiyacını haber verir.


İki yaş altı ay:
Sıçrayabilir, ayak parmakları üzerinde durabilir. İsmini bilir. Ev işlerine yardım etmekten hoşlanır. Genital organı ile ilgilenmeye başlar. Kendisi tuvalete gidebilir. Bazı geceler kuru kalabilir. Renkleri ayırt etmeye başlar.


Üç yaş:

Merdivenleri iki ayakla rahatlıkla çıkar. Üç tekerlekli bisiklete biner. Tek ayak üzerinde durabilir. Kalemi güzel tutar, daire çizebilir. Yaşını ve cinsiyetini bilir. Ona kadar sayabilir. Eşyaları, oyuncakları sahiplenir. Kısançlık belirtileri gösterir. Gurup içinde ancak kısa süre oynar. Karanlıktan korkabilir. Elbiselerini seçebilir.


Dört yaş:
Tek ayak üzerinde zıplayabilir. Makas ile kağıt kesebilir. Resim yapmayı sever, renk kullanmaya çalışır. Birden fazla renk tanır. Benlik duygusu kuvvetlenmiştir. Oyun oynamaktan hoşlanır. Dişini fırçalayabilir.


Beş yaş:

Üçgen resmi yapabilir. Dört renk bilir. Ağır olan nesneyi ayırt eder. Paraları tanımaya başlar. Kendisi giyinir ve soyunur. Gurup oyunlarından, evcilik oyunundan hoşlanır. Adam resmi yapar, birkaç harf bilir ve yazar. Korkuları azalmıştır. Sorumluluk almak hoşuna gider. Kurallara uymaya çalışır. Hafızası iyi gelişmiştir. Yabancıları başlangıçta yadırgar ancak çabuk alışır.