Üroonkoloji

Üroloji bilimi alt dallarından Üroonkoloji kadınların idrar yolları ile erkeklerin hem idrar hem de üreme yolları kanserlerini inceler ve tedavi eder. Kliniğimizde ultrason eşliğinde biyopsi alınarak prostat kanseri erken tanısı konabilmektedir.

Onkoloji hastalarımıza yönelik endoskopik ve açık cerrahiler, ürolojik kanser tedavisinde yılların verdiği deneyim, oturmuş tedavi protokolleri ve güncel yaklaşımlarla birleştirilerek sunulmaktadır.