İnmemiş Testis

Normalde testisler erkek bebeğin anne karnında gelişiminin ilk aşamalarında gelişir ve başlangıç yeri olan şu anki böbreklerimizin olduğu yerden en son geldiği skrotuma yerleşir. Testisler ergenliğe kadar sadece hormon üretimnden sorumlu olsa da ergenlik sonrası buna sperm üretme görevi de katılır. Erken doğan erkek bebeklerde inmemiş testis % 20 oranında görülmekle beraber normal zamanında doğan çocuklarda bu oran % 3 civarındadır.

ÇOCUĞUMDA İNMEMİŞ TESTİS OLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLİRİM?
Eğer elle yaptığınız incelemelerde çocuğunuzun testisleri torbada hiç bulunmuyorsa bu durum inmemiş testis eğer bazı zamanlarda elinize geliyorsa retraktil testis diye tanımlanabilir. Bu ikisinin ayrımı önemlidir. İlk üç ayda inmemiş testislerin büyük kısmı yerine yerleşir ve yerleşmeyenlerde tedavi gündeme gelir.

Testisler normal vücut ısısından birkaç derece düşük ısıda daha iyi fonksiyon gösterir. Skrotumun ısısı bu yüzden dolayı düşüktür. Testisler skrotuma tam inmez ise bu testislerin yapı ve fonksiyonlarını bozar. Bu olgularda ileriki dönemde testis kanseri yakalanma oranı normal populasyondan da daha fazladır.

EĞER MUAYNEDE TESTİS ELE GELMİYORSA NERDE OLABİLİR?
Eğer testisler muayenede skrotum da değilse karşımız üç olasılık çıkar.
- Testis daha yukarıda kanal da olabilir.
- Testis karın içinde olabilir.
- Testis doğuştan olmayabilir.
Yukarıdaki durumlardan hangisi ile karşılaştığımızın bilinmesi önemlidir. Çünkü daha öncede söylediğimiz gibi karın içinde testis kalırsa bu ileride testis tümörüne neden olabilir. Karın içindeki testisin saptanmasında en iyi yöntem laparoskopidir. Teşhis anında tedaviye de olanak sağlaması bu yöntemin diğer bir avantajıdır. Laparoskopi bize daha önce saydığımız üç durumun hangisiyle karşılaşacağımızı gösterir.

ÇOCUĞUMDA İNMEMİŞ TESTİS VARSA TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR VE NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
Erken tedavi uzun dönemde testislerin etkilenmesini engellenmesinde için en önemli belirleyicidir. Tedaviye 6 -18 ay arası başlanmalıdır. Bundan geç tedavilerde testislerde geri dönüşümsüz değişiklikler olduğundan yeterli cevap alınamamaktadır.
Tedavi Hormon tedavisi ve Cerrahi tedavi diye 2 ye ayrılır. Hormon tedavisi için hCG (human chorionic gonadotropin) kullanılır ve haftalık 4 hafta süreyle uygulanır. Bunun tedavide başarısı gerçek inmemiş testislerde % 10- %15 civarındadır.Altın standart tedavi cerrahi tedavidir. Genel anestezi altında yapılan bu tedavi aynı gün taburculuğa imkan sağlar eğer ek bir fıtık inmemiş testise eşlik ederse buda aynı seansta tedavi edilir.Kasık bölgesinden 1,5-2 cm lik bir kesi ile yapılır ve komplikasyonları az bir cerrahi yöntemdir. Testisin çok yukarıda olduğu olgularda daha komplike operasyonlar gerekebilir ( İki basamaklı tedaviler).