Hematüri (İdrarda Kan)

Çocukların idrarında kan görülmesinin bir çok nedeni olabilir. Buna hematüri denilir.
İdrarda kan "gross" gözle görülebilen veya mikroskopik sadece idrar analizinde belli olan diye ikiye ayrılır. Hematüri idrar yollarından her hangi bir yerden kaynaklı olabilir. Bunlar böbrekler, üreterler, mesane, prostat (erkek) ve üretradır.

Bazı olgularda da herhangi bir kaynak bulunamakla beraber çocuk yaş grubunda hiperkalsiüri, idrar yolu enfeksiyonu, glomerülonefritler, üriner sistem taş hastalıkları ve doğumsal üriner anomaliler başlıca nedenlerdir.

Hematürinin diğer nedenleri nelerdir?
- Egzersiz
- İşeme Disfonksiyonu

Çocuğumda Hematüri olduğu nasıl anlaşılır?
Gross hematüri gözle görülebilir ve çocuğunuzun idrarını kırmızı renkte görürsünüz, kimi zaman sadece bezinde kırmızılık şeklinde de görülebilir. Eğer gözle görülemeyen bir hematüri ise o zaman idrar analizi ile hematüri varlığı anlaşılır (mikroskopik hematüri). Eğer gross veya mikroskopik hematüri varsa bunu ileri tetkiklerle araştırılması gerekir.

Diğer gerekli testler nelerdir?
Gross veya mikroskopik hematüri ile başvuran her hastada ileri tetkikler yapılmalı ve belli sistematik bir sıra izlenmelidir. Yapılması gereken ilk test idrar analizi ve idrar sedimentinin mikroskopta herhengi bir enfeksiyon ve/veya farklı morfolojideki kırmızı kan hücreleri açısından değerlendirilmesidir. Eğer idrar da protein kaçağı saptanırsa glomerülonefrit açısından araştırılmak üzere çocuk nefrolojisinden konsültasyon alınmalıdır.

Diğer yapılması gereken tetkikler idrar analizi bulguları eşliğinde yapılır. Direkt üriner sistem grafisi,Ultrasonla tüm üriner sistemin incelenmesi, IVP Opaklı opaksız bilgisayarlı tomogrofi, İdrar yolu enfeksiyonu varlığında reflü araştırılması. Bütün bu tetkikler sonrasında bir kaynak saptanmasa yapılması gereken sistokopi ile idrar yolu (üretra) ve mesanenin incelenmesidir.

Eğer bir kaynak bulunamazsa ne yapmam gerekir?
Yapılan çalışmalarda % 10 un üzerinde hiçbir neden bulunamayabileceğini göstermektedir.Bütün bunlara rağmen takiplerde yüksek oranlarda kaynak bulma oranlarından dolayı 6 ay aralıklı idrar analizleri önerilmektedir. Yapılacak idrar analizlerinin en son ne zamana kadar yapılacağı konusunda bir görüş birliği sağlanamasa da 2 yıl temiz çıkan idrar analizi sonrası yıllık kontrollere geçilebilir.

Hematüri tedavisi nasıl yapılır?
Tedavi tamamen nedene, hastanın yaşı ve durumuna bağlıdır.