Çocuklarda Varikosel

VARİKOSEL NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR SEBEPLERİ NELERDİR?
Normal erkeklerin % 15 inde, kısırlık nedeniyle araştırılan erkeklerin yaklaşık % 40 ında saptanır.
Spermatik kord testisle alakalı kanlanma ve üreme ile ilgili yapıları taşıyan bir yapıdır. İçinde bulunan önemli yapılar testisi besleyen ve testisle ilişkili arter ve venler, spermi testislerden idrar kanalına taşıyan vas deferens dir. Bu yapının içinde bulunan venlerin oluşturduğu ve testisin gerek ısısını ayarlayan gerekse kirli kanı toplayan yapısına ise pampiniform pleksus denilir.

Varikosel, pampiniform pleksusutaki venlerin skrotumda kalan kısmının normalden geniş olması ve geriye akım olmasına denilir. Bu halk arasında bilinen ve bacaklarda çok ayakta durmakla alakalı olan varislerle aynıdır. Anatomik yapı nedeniyle varikosele solda sağa oranla daha fazla rastlanmaktadır.
Varikoselin oluşumuyla ilgili bir çok görüş olmakla beraber belli başlıcaları şunlardır:
- Spermatik venlerde tam olgunlaşmamış veya olmayan kapakçık yapıları.
- Sol spermatik venin sağa göre genişlemeye uygun anatomik yapısı.

ÇOCUĞUMDA VARİKOSEL OLDUĞUNU NASIL ANLAYABİLİRİM?
Varikosel genelde semptom vermemekle beraber çocukluk yaş döneminde testide ağrı ve dışarıdan skrotuma bakıldığında belirgin görülen koyu renkli damarlarla kendini belli edebilir. Bununla beraber varikosele bağlı her iki testis boyutunda varikoselli tarafın daha küçük olmasından dolayı uyumsuzluk görülebilir.

VARİKOSEL NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Varikosel büyüklüğüne göre 3 derecede sınıflanır. Grade III varikoseller dışarıdan görülür. Grade II varikoseller de muayene ile anlaşılabilirken. Daha küçük varikosellerde skrotal dopler ultrason gerekebilmektedir.

VARİKOSELİN TEDAVİ ŞEKİLLERİ NELERDİR ?
Ergenlik dönemindeki varikoselerde ameliyat endikasyonu etkilenen testiste 2 cm3 lük azalma ve varikoselin neden olduğu ağrıdır. Cerrahi ve Perkütan Embolizasyon kullanılan yöntemlerdir. Günümüzde en popüler ve başarılı yöntemlerden birisi subinguinal mikroskopik varikoselektomidir ve komplikasyon oranları oldukça düşüktür.