Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan, infant, bebekler ve çocuklarda görülebilen doğuştan (konjenital) ya da sonradan gelişen (akkiz:edinsel) üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir.

Çocuk ürolojisi, ayrı bir üst uzmanlık (ihtisas) alanı olup, hastaların bu konuda uzmanlaşmış hekimler (ÇOCUK ÜROLOGLARI) tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekir.

Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonda bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanabilmektedir. Her 100 gebede anne karnındaki fetusta böbrekte genişleme saptanmaktadır, ancak ultrasonu yapan kişinin özel eğitim almış olması gerekir. Bu konuda merkezimizde Perinatoloji uzmanı Dr. Mustafa Kır dan destek almaktayız.

Üriner sistemin doğumsal anomalileri (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik darlıklar, penis ve üretra anomalileri, testis anomalileri), sık tekrarlayan infeksiyonlar, işeme bozuklukları,  nörojen mesaneye yönelik medikal ve  cerrahi tedaviler çocuk ürolojisi bölümümüzde yenilikçi bir anlayışla sunulmaktadır. Çocuk hastalarımız düzenli ve yakından takip edilmekte, tedavi protokolleri günümüz tıbbındaki en güncel yaklaşımlarla planlanmaktadır.