Göz Kapağı Estetiği

Bleferoplasti ameliyatlarında alt göz kapağı yanak ile birlikte, üst göz kapağı kaş ile birlikte değerlendirilmelidir. Alt göz kapağında yağ torbalarının yanak altına kaydırılması tercih edilir. Eğer deri fazlalığı yoksa göz kapağı içinden giriş uygun olur.
Göz kapağı ameliyatları bakışlarda canlanma; üzgün, yorgun ve kızgın görünen yüz ifadesinde düzelme ve gençleşmeyle birlikte kişinin kendine olan güvenini de arttırır.
Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) ameliyatları bu tür şikâyetleri düzeltmeye yönelik olarak yapılan ameliyatlardır. Bleferoplasti ameliyatları alın kırışıklığı ve kaşlarda sarkıklığın söz konusu olduğu durumlarda alın germe, kaş kaldırma, şakak germe ameliyatları; yanaklarda sarkıklığın söz konusu olduğu durumlarda ise orta yüz germe (yanak kaldırma) ameliyatı ile birlikte yapılırsa sonuç daha tatmin edici olur.

Muayenede alt ve üst göz kapakları, konumları ve anatomik yapılan farklı olduğu için ayrı ayrı değerlendirilir, uygulanan cerrahi girişimin niteliği de farklıdır. Ameliyat, üst göz kapağında kıvrım çizgisi üzerinden, alt göz kapağında kirpiklerin hemen altından girilerek yapılır, bu sayede hiç iz kalmaz.

Alt göz kapaklarında kırışıklık oluşturan bollaşmış deri düzeltilmekte, dışarıya doğru bombelik oluşturan yağ torbacıklarının pozisyonu değiştirilmektedir. Yağ torbacıklarına yaklaşım dört şekilde olur;

Yağ torbalarının alınması (Fat Resection):  Çok nadiren kilolu hastalarda uygulanır. Yağ torbaları alınarak yapılan ameliyatlarda yağlar alındığında göz küresi geriye kaçar, kırışıklığı azalmış ancak çukurlaşmış ve yaşlı bakış oluşur.

Yağ torbaları önündeki zarın onarımı (Orbital Septum Pilication):  Fıtıklaşmış yağ torbaları eski yerine yerleştirilir. Orbital septumu kuvvetli genç hastalarda uygulanır.
Yağ torbalarının yanak dokusu altına kaydırılması (Subperiostal Fat Redustribution): Kapağın yanağa geçişini yumuşatır, kemik konturu siler ve yanak hacmine katkıda bulunur. Vakaların büyük çoğunluğuna uygundur.

Göz kapağı içinden yaklaşım (Transkonjuctival Approach): Deri fazlası olmayıp, yağ torbalanması olan hastalarda yağların dağıtılması veya alınmasıdır.

Bleferoplasti ameliyatları çoğunlukta lokal anestezi, ek bir girişim varsa genel anestezi altında yapılabilir. Her bir göz kapağının düzeltilmesi yaklaşık 30 – 40 dakika sürer. Ameliyat sonrası sadece göz kapaklarınızın üstünde ince bantlar olacaktır.

Bleferoplasti ameliyatından sonra aynı gün eve dönülebilir. Ağrı yoktur. Ödem ve morluklar beş, yedi gün içerisinde azalır. Ameliyatın ikinci günü ile bir hafta arasındaki sürede dikişleriniz alınacaktır. Dikişlerden sonra şişlikleriniz daha da azalacak, işinize dönmenizde bir sakınca olmayacaktır. Kesin sonuç üç, altı  ay sonra oluşur.