Kasık Fıtığı

Fıtık (hernia), karın duvarının zayıf noktalarından oluşur.

Inguinal bölge özellikle erkeklerde klinik açıdan oldukça önemli bir bölgedir, çünkü testis'in karın boşluğu ile bağlantısının sağlandığı ve herniasyon (fıtık) için potansiyel bir bölgedir.
Kasık fıtıkları en sık yapılan genel cerrahi ameliyatlarından biridir.

Kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

Genelde hastalar kasık bölgesinde şişlik (özellikle öksürmeyle ıkınma ve hapşırmalarda artan) ve ağrı şikayeti ile başvururlar. Şişlik genelde hastalar tarafından saptanır ve elleriyle şişliği geri itebilirler.

Kasık fıtığı neden meydana gelir?


Kasık fıtıkları konjenital (doğumsal ) veya edinseldir. Konjenital alanlarda doğuştan potansiyel bir herni kesesi vardır. Bu kese tüm karın içerisini döşeyen karın zarının bir parçasıdır. Bu zarda oluşan gevşeme, yıllar sonra veya doğumdan sonra fıtık olarak kendini gösterir. Kasık fıtığının edinsel nedenleri arasında ise karın içi basıncını artıran her türlü olay, geçirilmiş ameliyatlar, şişmanlık, tümörler, karındaki asit toplanmalarını, ağır yük kaldırmalar, prostat hastalıkları, kronik öksürük nedeni olabilecek bronşit ve astım sayılabilir..

Görülme sıklığı açısından kadın ve erkek arasında fark var mı?

Kasık fıtıkları genelde üçe ayrılır:

  • 1-İndirekt inguinal herni (kasık kordon kanalından geçerek oluşanlar) % 50
  • 2-Direkt İnguinal Herni (kasık kordon kanalından geçmeyenler) % 25
  • 3-Femoral Herni % 6 ve diğerleri...


Kasık fıtıklarının yüzde 85'i erkeklerde görülür. Nedeni de erkeklerde testislerin kadın yumurtaları olan Over'in aksine karın dışında bulunması ve dışarı çıkarken izlediği yolun herhangi bir dönemde zayıflayıp fıtıklaşabilmesidir.


Tek tedavi yöntemi ameliyat mıdır?

Maalesef kasık fıtıklarının tek tedavisi cerrahidir. Kasık bağı, korse vb. gibi yöntemler sadece geçici rahatlamaya yönelik çabalardır. Fıtıklaşan doku çeşitli yöntemlerle tamir edilerek sağlamlaştırılmaktadır.


Ameliyat teknikleri nelerdir?

Fıtıklar için yapılan ameliyatlar iki ana başlık altında toplanabilir.

1-Klasik cerrahi yöntemleri
2-Laparoskopik cerrahi girişimleri

Klasik cerrahi yöntem; "kasık bölgesine yapılan insizyonla, fıtıklaşan bölümün bulunup karın içine reddedilmesi ve üstünün bazı cerrahi tekniklerle yama kullanılarak sağlamlaştırılması" şeklinde gerçekleştirilmektedir. Laporoskopi ise karın duvarında belirli bölgelerde açılan ufak deliklerden girilerek, bazı aletler yardımıyla fıtık bulunan bölgeye yama yapılmasıdır.Ameliyatların avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Kasık fıtıkları, mutlaka cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Klasik cerrahi yöntemler, eğer lokal anestezi altında yapılırsa, hasta o gece evine gönderilebilir. Laparoskopik ameliyat sonrasında da hasta, kesi yerinin küçük olmasından dolayı az ağrı hissettiği gibi işine de erken döner. Her iki yöntem arasında çok büyük farklar yoktur. Hastanın ve cerrahın ortaklaşa vereceği kararla yöntem seçilir.


Kasık fıtığı, ameliyattan sonra tekrarlar mı?

Kasık fıtığı ameliyatlarından sonra hastalığın tekrar nüksetmesi ihtimali yüzde 1 ila 10 arasında değişir. Bu da, genellikle cerrahın deneyimine, kullanılan yöntemin hasta için doğruluğu gibi nedenlere bağlıdır. Son yıllarda kullanılan yama teknolojisi ile nüks oranları %1'lerin altın inmiştir.


Fıtık olmamak için nelere dikkat etmek gerekir?
Fıtık olmamak için; aşırı ağır yük kaldırılmamalı, karın içi basıncını artırıcı olaylardan uzak durulmalı, aşırı kilo alıp verilmemeli, sigara kullanılmamalı, sebze meyve ağırlıklı gıdalarla beslenilmeli, kabızlık ve uzun süreli akciğer hastalıklarıyla mücadele edilmeli.

Çocuklarda fıtık olur mu?
Bebeklerde ve çocuklarda kasık fıtığı sık görülür. Bu yaş gurubunda da fıtığın tedavisi ameliyattır.