Fibrokistik Meme

Memenin benign lezyonlarının çoğu memedeki normal değişiklikler sonucunda oluşur.


En sık karşılaşılan benign meme hastalığı fibrokistik değişikliklerdir. Pre-menopozal (menopoz öncesi dönem) dönemdeki kadınların yaklaşık %40-50'sinde görülür. Memenin proliferatif fakat non-neoplastik (malign olmayan) değişiklikleridir. Genellikle yaygın olarak her iki memede görülür.

Fibroadenom genç kadınlarda görülen memenin en sık benign (iyi huylu) tümörüdür. Genellikle menopozla birlikte dejenere olup içleri kalsifiye olur (kireçlenir). Kanser gelişme riski yok denecek kadar azdır.

Fillodes tümör, fibroadenom benzeri bir lezyon olup mikroskopik olarak artmış sellüleritesi ile ayrılır. Genellikle benign olmakla birlikte bazı türleri kanserleşebilir.

Papilloma, memenin duktal yapısından (süt kanalları) kaynaklanan benign tümörlerdir.
İntraduktal papillom ise genişlemiş olan kanalda oluşan papillomlardır. Meme başından akıntı ile kendini belli eder. Bu akıntı kanlı da olabilir. Kanser gelişimi açısında düşük riskli lezyonlardır.

Radial skar, mamografi sırasında rastlanan ve kanserle karışabilen benign bir lezyondur. Sebebi kesin bilinmemekle beraber inflamatuar bir sebebe bağlı olabilir.

Duktal hiperplazi, spesifik bir kliniği olmamakla birlikte, mikroskopik olarak saptanır. Atipik duktal hiperplazi, bir tür neoplastik değişiklik olup kanser gelişme riski vardır.

Puerperal mastit (lohusa mastiti), doğum sonrası kanallarda süt birikimi ve enfeksiyonuyla karakterizedir. Abse oluşabilir.