Laboratuvar Teknikleri

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI-Mikroenjeksiyon)
Özellikle son 10 yıl içinde tüp bebek konusundaki gelişmeler ve yeni tekniklerin kullanıma sunulmasıyla, mikroenjeksiyon ile tedavi yöntemi, giderek klasik IVF yönteminin yerini almıştır. Bu teknikle hastadan toplanan her yumurtanın içine, mikroskop altında en iyi kalitedeki sperm hücrelerinden biri iğne yardımıyla yerleştirilir. Döllenen yumurtalardan elde edilen embriyolar, gelişimlerine göre en uygun olduğu düşünülen dönemde rahim içine yerleştirilir.

İn Vitro Fertilizasyon (IVF)
Hormon tedavileri sonrasında toplanan yumurtalar, hastanın eşinden alınan spermlerin bulunduğu sıvıların içine yerleştirilerek döllenmenin oluşması beklenir. Döllenen yumurtalardan elde edilen embriyolar, gelişimlerine göre en uygun olduğu düşünülen dönemde rahim içine yerleştirilir.

BAŞARIYI ARTIRAN TEKNİKLER

Assisted hatching
Embriyonun çevresinde normalde zona pellusida dediğimiz, embriyoyu koruyan bir zar bulunur. Bu zar embriyo belirli bir safhaya gelince incelir ve yırtılır. Böylece embriyo rahmin iç kısmındaki endometriuma yerleşebilir. Ancak bu zar bazı hastalarda normalden kalın olabilir. Bu nedenle bu zarın inceltilmesi ve yırtılma işleminin kolaylaştırılması gerekir. Bu işleme ‘assisted hatching’ denir. Assisted hatching ile zona pellucida belirli bir bölgesinden inceltilir. Böylece zonanın yırtılması ve endometriuma yerleşmesi kolaylaşır.

Blastokist transferi
Embriyo normalde döllenme sonrası sürekli bölünür. Bu bölünmelerin devamı ile, embriyo yaklaşık döllendikten sonraki 5. günde blastokist dediğimiz safhaya ulaşır. Bu safhada embriyo transferinde en kaliteli blastokistler seçilerek kadının rahmine bırakılır. Blastokist transferinin en önemli avantajı daha az sayıda embriyo verildiğinden çoğul gebelik riskini azaltması ve gebe kalma olasılığını arttırmasıdır.

Embriyo dondurma (Freezing)
Hastalardan elde edilen ve transfer edilmeyen kaliteli embriyoların daha sonraki denemeler için dondurulması işlemidir. Tüp bebek uygulamalarında kullanılan kültür ortamlarındaki gelişmeler sayesinde hastalardan elde edilen kaliteli embriyo sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yüksek çoğul gebelik oranları nedeniyle hastalara transfer edilen kaliteli embriyo sayısı giderek azaltılmış ve geride kalan embriyoların dondurularak saklanması yoluna gidilmiştir. Embriyolar çeşitli sıvılar içine alınarak özel bir alet yardımı ile -200 C a kadar dondurulur ve bu ısıdaki özel nitrojen tankları içinde saklanır. Gebelik oluşmadığında ya da oluştuktan sonra ikinci bebek istendiğinde bu embriyolar özel metotlar ile çözülerek uygun zamanda anne rahmine bırakılır. Hastalara bu işlem için yalnızca rahim içi dokusunu hazırlamaya yönelik ilaçlar verilir. Ancak dondurma – çözme ile embriyo transferi ile gebe kalma şansı biraz daha düşüktür.

Genetik
Genetik tanının tüp bebeğe girmesi ile birlikte pek çok hastaya çocuk sahibi olma olanağı sağlanmıştır. Özellikle aileden geçişli genetik hastalığa sahip ancak bu hastalık nedeni ile çocuk sahibi olamayan ya da olmaktan korkan çiftler için genetik tanı ile tüp bebek yönteminin birleşmesi çocuk sahibi olma yolunda yeni bir kapı açılmıştır.

PGD
Tüp bebek yöntemiyle tedaviye alınan hastalardan elde edilen embriyoların her birinden bir hücre alınarak genetik tanı için incelenmeye alınır ve hastanın var olan genetik hastalığı ya da bütün önemli genetik hastalıkların bu tek hücredeki varlığı araştırılır. Her embriyo için bu işlem tekrarlanır ve hangi embriyoların hastalık taşıyıcısı olduğu, hangilerinin sağlıklı olduğu belirlenir. Daha sonra sağlam embriyolar seçilerek, kadının rahmine yerleştirilir. Böylece çiftlere sağlıklı bir bebeğe sahip olma şansı verilir. Ancak genetik tanı pahalı ve çok emek isteyen bir işlem olduğundan her tüp bebek hastasına uygulanmaz.