Infertilitede Ameliyat Teknikleri

Bir çiftin 6 aylık çabasına rağmen çocuk sahibi olamaması olarak tarif edebileceğimiz infertilite, değişik nedenlerden olur ve bazılarının cerrahi olarak çözümü vardır.

Laparoskopi:

Bu işlemde, göbek deliğinden ince bir iğneyle, anestezi altında   karın içine girilir ve oradan verilen 2 litre kadar karbondioksit gazıyla karın şişirilir ve bu karbondioksit yastığında organlar izlenir. 

Kadında bir yumurtalık kanal tıkanması varsa, laparoskopik cerrahiyle bunun açılması bazı şartlarda mümkündür.

Karın içinde yoğunyapışıklıklarvarsa, bunların da ayıklanması, gebelik şansını artırır.

Bazı yumurtalık kistleri, özellikle endometriosis dediğimiz çikolata kistlerinde, çocuk sahibi olmak, çeşitli nedenlerden dolayı çok zor olmaktadır.Bunların da, yumurtanın ana dokusuna zarar vermeyecek şekilde çıkartılması, ve/veya küçük endometriosis odaklarının yakılması, gebelik şansını artırır.

Başka nedenlerle tüp bebeğe karar verilmiş hastalarda ise, endometriosis kistlerinin çıkartılmasında dikkatli olunmalıdır çünkü kistler çıkarılırken oluşabilecek yumurta kaybı, tüp bebek başarısını azaltabilir.

Histeroskopi:

Rahim içinin kamera yardımıylagözlenmesi demektir. Bazı infertilite durumlarında, sebep rahmin içindeki yapışıklar, polipler, miyomlar olabilir ve bunlar bu yöntemlerle  çok güzel bir şekilde tedavi edilip, kadının gebelik şansı arttırılır.

Histeroskopi, aynı zamanda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında da kullanılır.Rahmin içinin gözlemlenmesi, daha önce düşünülmemiş bazı sebepler ortaya çıkarabilir ve rahim içinden alınan bir parçanın incelenmesiyle, embryonun tutmama sebebi konusunda bilgi toplanır.