Intralipid

Yapılan araştırmalar, annedeki lökozitlerin, embryoyu yabancı bir madde gibi algıladığı, mikrop veya virus muamelesi yaptığını ortaya koymuştur.Bunların naturel killer ( doğal öldürücü hücreler ) denmektedir. 

Yapılan araştırmalarda, intralipid denen %20 lik bir yağ solüsyonunun anneye verilmesi durumunda, tekrarlayan düşüklerde, ve bazı tüp bebek yapıp başarısız olanlarda, gebelik şansının arttığı gözlemlenmiştir.  

Jinemed, intralipid tedavisini, 2010 yılından beri, kullanmaktadır.