PGD/ CGH

PGD- Preimplantasyon genetik tanı

Embryodan tek bir blastomerin biyopsi yöntemiyle alınarak bazı genetik hastalıkların olup olmadığının teşhisi içinembryo transferi öncesi genetik inceleme yapılması.

CGH – Comperative Genomic Hybridization.

Bilinen sitogenetik yöntemlerin aksine, embryolardaki kromozom kayıplarının veya kazanımlarının daha ayrıntılı bir şekilde ve yüksek duyarlılıkta incelenmesi.

İnsanoğlunun ürettiği embryoların yaklaşık %50 sinde, kromozonal anomalilervardır ve bunlar transfer edildiği takdirde, gebelik hiç olmaz veya erken düşükle sonuçlanır. 

Ayrıca anne ve babada, genetikanomali olduğu takdirde, bunun bebeğine yansımaması için, mevcut embryolarda genetik analiz yapılması.

Embryolar, döllendikten 3 gün sonra, 8 hücreliyken, 1 hücre alınır ve genetik analiz için tahlile yollanır. Ve 5. günde de , normal bulunan embryolar, anneye transfer edilir. Bu durumda genetik sorunlar engellenebileceği gibi, genetiği anormal olan embryoların verilmesi önlenip, gebelik şansı artırılır.

Son yıllarda CGH tekniği de gelişmiştir.Bu teknikte, embryolar 3.günde veya 5 günde yani blastosist dediğimiz aşamada örneklenir ve bu hücrelerde insanlardaki 23 kromozomun tamamına bakılır ve daha detaylı bir inceleme yapılarak, normal genetik özelliği olan embryolar transfer edilir. Bunun da gebelik şansını artırdığı düşünülmektedir.