Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin ultrasonografi ve renkli Doppler yöntemleriyle değerlendirilmesidir. Ekokardiyografi’de özellikle kalp kapakları, kalpten çıkan ana atar damarlar, kalp kaslarının kalınlığı ve kalp kaslarının kasılması, değerlendirilir. Ekokardiyografi kalp kapak hastalıkalarının tespit edilmesinde en önemli testtir. Kalp krizi geçiren hastalarda kalp kasının hasarının derecelendirilmesinde Ekokardiyografi kullanılır. Çok önemli bilgiler sağlayan, güvenli ve kolay uygulanabilen bir tekniktir.