Hizmetlerimiz / 08 roloji

roloji

Bevliye ad ile de bilinen Üroloji bilimi kadnlarn idrar yollar hastalklar ile erkeklerin hem idrar hem de üreme yollar hastalklarn inceler ve tedavi eder.

Jinemedin sunduu kanta dayal tp hizmet yelpazesi içerisinde öne çkan bölümlerimizden biri olan ÜROLOJ de konusuyla ilgili olan bir çok ameliyat yapma imkan salayan ileri teknoloji ile donanml ameliyathanemiz, konforlu hasta odalarmz Jinemed Tp Merkezin de siz deerli hastalarmzn hizmetine sunulmutur.

Kliniimizde bata Androloji vakalar (Inami marka X25 büyütme mikroskop eliinde Mikro TESE, Mikroskopik Varikoselektomi, dier rekonstrüktif mikro cerrahi ilemleri) yaplabilmektedir. Kadnlarda idrar kaçrma tehis ve konuyla ilgili operasyonlar (TOT ve TVT) ameliyathanemizde uygulanmaktadr.

En son teknoloji endovizyon seti eliinde her türlü minimal invazif endoskopik giriimler, C kollu floroskopi eliinde PCNL (Kapal Ta ameliyatlar), üreterorenoskopi, TUR operasyonlar, Laparoskopik operasyonlar da uygulanabilmektedir.

Sayn hastalarmz, deneyimli üroloji ve anestezi uzmanlarmz, deneyimle hemire ve teknisyenlerimiz operasyonlarnzdaki baarmz artrmakta, siz deerli hastalarmzn ürolojik problemlerini bütün bu üst düzey alt yap sayesinde kanta dayal tp kurallar dahilinde çözüme ulatrmamzda en önemli rolü oynamaktadr.