Hizmetlerimiz / 07 Hastalklar

Check-Up Hakknda

Günümüzde pek çok hastaln, uzun süre belirti vermeksizin ilerleyebildii bilinmektedir. Check-up programlarnn amac bu hastalklarn erken dönemde tehis ve tedavi edilebilmesidir. Unutmamak gerekir ki, ikayetinizin olmamas her zaman salkl olduunuz anlamna gelmez.

Check-up Paketlerimiz:

 • 40 ya alt kadn – erkek
 • 40 ya üstü kadn – erkek

KADIN CHECK-UP 40 YA ALTI

 • DAHLYE MUAYENE
 • KADIN DOUM MUAYENE
 • SMEAR
 • KAN SAYIMI
 • SEDMANTASYON
 • AÇLIK KAN EKER
 • TAM DRAR
 • KREATNN
 • BUN
 • DIKIDA GZL KAN
 • HBSAG
 • SGPT
 • SGOT
 • FreeT3
 • FreeT4
 • TSH
 • HDL KOLESTROL
 • LDL KOLESTROL
 • TRGLSERD
 • TOTAL KOLESTROL
 • KAN GRUBU
 • EKG  
 • MEME USG
 • TÜM BATIN USG

KADIN CHECK-UP 40 YA ÜSTÜ

 • DAHLYE MUAYENE
 • KADIN DOUM MUAYENE
 • SMEAR
 • KAN SAYIMI
 • SEDMANTASYON
 • AÇLIK KAN EKER
 • TAM DRAR
 • KREATNN
 • ÜRK AST
 • BUN
 • DIKIDA GZL KAN
 • HBSAG
 • SGPT
 • SGOT
 • GAMA GT
 • FreeT3
 • FreeT4
 • TSH
 • HDL KOLESTROL
 • LDL KOLESTROL
 • TRGLSERD
 • TOTAL KOLESTROL
 • KAN GRUBU
 • CA 125
 • EKG  
 • MAMOGRAF
 • MEME USG
 • TÜM BATIN USG

ERKEK CHECK-UP 40 YA ALTI

 • DAHLYE MUAYENE
 • KAN SAYIMI
 • SEDMANTASYON
 • AÇLIK KAN EKER
 • TAM DRAR TAHLL
 • KREATNN
 • BUN
 • DIKIDA GZL KAN
 • HBSAG
 • SGPT
 • SGOT
 • FreeT3
 • FreeT4
 • TSH
 • HDL KOLESTROL
 • LDL KOLESTROL
 • TRGLSERD
 • TOTAL KOLESTROL
 • KAN GRUBU
 • EKG  
 • TÜM BATIN USG

ERKEK CHECK-UP 40 YA ÜSTÜ

 • DAHLYE MUAYENE
 • KAN SAYIMI
 • SEDMANTASYON
 • AÇLIK KAN EKER
 • TAM DRAR TAHLL
 • ÜRK AST
 • KREATNN
 • BUN
 • DIKIDA GZL KAN
 • HBSAG
 • SGPT
 • SGOT
 • FreeT3
 • FreeT4
 • TSH
 • HDL KOLESTROL
 • LDL KOLESTROL
 • TRGLSERD
 • TOTAL KOLESTROL
 • TOTAL PSA
 • CEA
 • KAN GRUBU
 • EKG  
 • TÜM BATIN USG

 Randevu günü hastanemize aç olarak gelmelisiniz. Merkezimizde sizi önce check-up danmanmz karlayacaktr. Dâhiliye uzmanmzn yapaca sistemik muayene sonras bireysel, mesleki ve ailesel risk faktörleriniz göz önüne alnarak size özel bir check-up program oluturulacaktr.

Bu program dâhilinde yaplacak detayl kan ve görüntüleme tetkikleri ile eker hastal, kan hastalklar, kan yalar yükseklii, böbrek hastalklar, karacier safra kesesi hastalklar gibi pek çok ciddi hastaln erken tans mümkündür.

Sonuçlarnz doktorumuz tarafndan deerlendirilip sevdiklerinizle beraber daha uzun ve mutlu bir hayat için önerilerimiz size rapor edilecektir.


Check-up Paketleri ile ilgili bilgi ve randevu almak için;
0212 260 40 40 ve 0216 349 05 05 no’lu telefonlardan
Check-up danmanlarmzla görüebilirsiniz.

Check-up kampanyalarmz ve taksitli ödeme
Seçeneklerimiz için bilgi alabilirsiniz.