Hizmetlerimiz / 06 Radyoloji

Renkli Doppler Ultrason

Doppler ultrasonografi ile vücudumuzun hemen her bölgesinde arter ve venlerdeki hastalklarn görüntülemesinde kullanlan bir tan yöntemidir. Prob ad verilen bir alet incelenecek damarn üzerindeki ciltte gezdirilir, ses dalgalarn vücuda gönderir ve ekolar alr. Bilgisayar aracl ile organlardan yansyan ses dalgalar görüntü haline dönütürülür. Damarlar içerisinde akan kan hücrelerinden yansyanlar “Doppler efekti” oluturur. Proba yaklaan ve uzaklaan kan hücrelerinden yansyan ses dalgalar damarlarn farkl renklere boyanmasna neden olur. Böylece vücutta normalde ters yönde akm içeren atar ve toplar damarlar birbirinden ayrdedilebilir.

Doppler Ultrasonografi ile yaplan incelemeler :

  • Kol ve bacak damarlar
  • Karacieri besleyen damarlar
  • Böbrei besleyen damarlar
  • Boyun damarlar
  • Gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar
  • Erkeklerde testisleri besleyen damarlar
  • Gözü besleyen damarlar
  • Vücudun herhangi bir bölgesinde oluan bir kitlenen damarlanmas incelenebilir.