Hizmetlerimiz / 04 Genel Cerrahi

Fibrokistik Meme

Memenin benign lezyonlarnn çou memedeki normal deiiklikler sonucunda oluur.


En sk karlalan benign meme hastal fibrokistik deiikliklerdir. Pre-menopozal (menopoz öncesi dönem) dönemdeki kadnlarn yaklak %40-50'sinde görülür. Memenin proliferatif fakat non-neoplastik (malign olmayan) deiiklikleridir. Genellikle yaygn olarak her iki memede görülür.

Fibroadenom genç kadnlarda görülen memenin en sk benign (iyi huylu) tümörüdür. Genellikle menopozla birlikte dejenere olup içleri kalsifiye olur (kireçlenir). Kanser gelime riski yok denecek kadar azdr.

Fillodes tümör, fibroadenom benzeri bir lezyon olup mikroskopik olarak artm sellüleritesi ile ayrlr. Genellikle benign olmakla birlikte baz türleri kanserleebilir.

Papilloma, memenin duktal yapsndan (süt kanallar) kaynaklanan benign tümörlerdir.
ntraduktal papillom ise genilemi olan kanalda oluan papillomlardr. Meme bandan aknt ile kendini belli eder. Bu aknt kanl da olabilir. Kanser geliimi açsnda düük riskli lezyonlardr.

Radial skar, mamografi srasnda rastlanan ve kanserle karabilen benign bir lezyondur. Sebebi kesin bilinmemekle beraber inflamatuar bir sebebe bal olabilir.

Duktal hiperplazi, spesifik bir klinii olmamakla birlikte, mikroskopik olarak saptanr. Atipik duktal hiperplazi, bir tür neoplastik deiiklik olup kanser gelime riski vardr.

Puerperal mastit (lohusa mastiti), doum sonras kanallarda süt birikimi ve enfeksiyonuyla karakterizedir. Abse oluabilir.