Hizmetlerimiz / 03 Kadn Hastalklar

Kadn Hastalklar

Jinemed Hastalklara yaklam ve tedavi yöntemlerinde “kanta dayal tp” ilkesine uygun olarak dünyada kabul görmü ve karlatrmal çalmalarla kantlanm metodlar kullanr.Hepimizin ortak arzusu hayatmza yllar katmak ama daha da önemlisi yllarmza hayat katmak. Her iki beklentimiz için de olmazsa olmaz üç art; düzenli salk kontrolleri,salkl beslenme ve sportif faaliyetlerdir.

 

Düzenli salk kontrolleri yani ‘Koruyucu Hekimlik’ Jinemed ekibinin önem verdii konularn banda gelmektedir. Hastalkla hiç karlamadan önlemini almak, daha balangç safhasnda tan koyup ilerde çok skntl süreçlerin yaanmasna izin vermeden tam ve zamannda tedavi ile hastal yok etmek temel amaçtr.

Jinemed hizmet hayatna, jinekoloji (kadn hastalklar) , ksrlk ve doum branlarnda 1989 ylnda balamtr. Günümüzde ise, Jinemed Kalam Tp Merkezi sadece jinekolojik muayenelerin yapld bir merkez olmann disinda pek cok konuda hizmet vermektedir. Her Jinekolojik muayene rahim az kanserleri, rahim kanserleri, yumurtalk hastalklar; Genel Cerrahi ve Radyoloji ibirliiyle meme kanseri erken tan ve tedavisi, kaln barsak kanserleri erken tan ve tedavisini içermektedir. Üroloji ibirlii ile erkee ait sorunlar da tedavi edilmektedir.

Salkl bir gebelik için, gebe kalmadan önce anne ve baba adayn deerlendirmek, salkl bir gebelik süreci yaanmas için çok önemlidir. "Kanta dayal tp" standartlar esas alnarak douma kadar olan süreç içinde anne karnndaki bebek ve anneye gerekli kontroller uygulanr.

Salkl ve mutlu günler dilerken diyoruz ki;
‘’Hayat bizimle balar’’