Hizmetlerimiz / 12 Laboratuvar

Biyokimya

Klinik Biyo-Kimya, has­talklarn tans, benzerlerinin birbirlerinden ayrdedilmesi ve hastalk sürecinin incelenmesi açsndan vücudun çeitli svlarnn, salglarnn ve doku örneklerinin moleküler yap düzeyinde analizlerinin yapld bir bilim daldr. Bir baka deyile tbba ve klinik incelemelere özgün laboratuvar bilimidir.