Hizmetlerimiz / 10 Anestezi

Anestezi ve Reanimasyon

  • Anestezi, cerrahi ilemlerin yaplabilmesi için gerekli arsz ve stressiz ortam salamay hedefleyen bir bilim daldr. Baka bir deyile "deriiin bir nefes aldktan sonra gelen dünyann en ahane uykusudur."
     
  • Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlar alt yllk tp eitimi sonras be yl süren ihtisas eitimini almak zorundadrlar.
     
  • Modern anestezi yöntemlerinin ve kullanlan ilaçlarn gelimesiyle birlikte bunlar kullanabilecek anestezi uzmanlarnn varl anesteziyi çok daha güvenilir ve konforlu hale getirmitir.
  • Anestezi güvenlii en çok korkulan konudur. Olabilecek bütün risklere kar iyi bir altyap ve bilgi donanm gerekmektedir.Hastann ameliyat öncesi ve sras ve hatta sonrasnda sk takip ve gözlem altnda bulundurulmas ekibimizin en hassas olduu konularn banda gelmektedir.
  • Hasta ile iyi bir iletiim salamak, geni kapsaml bir fizik muayene, anestezide karlalabilecek pek çok istenmeyen problemlerin olumasn engellemektedir.
  • Bazen de öngörülemeyen komplikasyonlarn geliebilecei bütün anestezi kitaplarnda belirtilmitir. Bu durumlarda esas olan, hzl ve doru karar verip, tam ve zamannda tedaviye balamaktr.Anestezi ekibinin bilgisi, tecrübe ve soukkanll çok önemlidir. Ameliyat srasnda anestezi uzmanlar hayati fonksiyonlarnz yakndan takip eder ve gerekli bütün tedavileri uygular.