Hizmetlerimiz / 01 Tp Bebek

Tp Bebek

Tüp Bebek Tedavi Aamalar:


IVF, cam içinde bebek gelitirmeye denir. Standart tüp bebek ilemi olarak, kadndan yumurtalar toplandktan sonra, ayn kaba, seçilmi onbinlerce sperm konur ve döllenmenin doal artlarda olmas salanr. Bu standart ilem, bazen döllenme olmad için, giderek daha az sklkta uygulanmaktadr. Bu yüzden ICSI denen mikroenjeksyon tekniine gidilmitir. Bu ilemde, standart tüp bebek ileminin aksine, spermle yumurtalar bir kaba koyup doal döllenmeyi beklemek yerine, seçilen spermler teker teker yumurtann içine enjekte edilir. Bu yöntemin faydas, döllenme olaynn daha yüksek baaryla gerçeklemesidir.

Tüp Bebek Nedir ?

Tüp Bebek, ya da baka bir deyile IVF, in vitro fertilizasyon kelimelerinin ba harflerinden olumutur ve cam içinde yani tüp içinde bebein geliimi anlamna gelmektedir.Tüp bebek tedavisinde, ksaca, her ay bir yumurta yumurtlayan kadna, bir takm ilaçlar verilerek birden çok yumurta üretmesi salanmakta.  Bu yumurtalar, bir ilaçla olgunlatrlmakta  ve  ameliyathanede ksa bir anestezi alntda, vaginal yolla, ve bir ine ve ultrason yardmyla toplanmaktadr.

Toplanan yumurtalar, bir kaba konur ve yanna erkein sperminden seçilmi bir grup eklenerek, inkübator denen özel frnlarda, doal döllenme için beklemeye alnr. Üç gün sonra, spermin dölledii yumurtalardan  en iyi bir veya iki tane seçilerek, anne rahmine, anestezisiz bir ekilde, EMBRYO TRANSFER denilen bir ilemle geri verilir. 

Bu standart tüp bebek tekniinde, bazen spermler yumurtay dölleyemedii için, MKROENJEKSYON ( ICSI - Intracytoplasmic Sperm Enjeksiyonu) denen bir yönteme geçilmitir. Bu ilemde, klasik tüp bebek ileminin aksine, spermle yumurtalar bir kaba koyup doal döllenmeyi beklemek yerine, seçilen spermler  teker teker yumurtann içine enjekte edilir.Klasik IVF’ten fark, baarsz da sonuç verebilecek doal döllemeyi beklemektense yumurtay zorla dölleyerek daha yüksek baarya ulamaktr.ICSI  arlkl olarak kullanlmaktadr. nkübatörün içinde 3 veya 5 gün sonra oluan embryolaradan seçilen bir veya iki tanesi, embryo transfer ilemiyle rahme enjekte edilir. 

Embryo transferinden 10 ila 12 gün sonra da, hamilelik testi yaplarak, gebelik olup olmad anlalr. 

Tüp Bebek Kimlere Yaplr ?

- Kadnda yumurtalk kanallarnn tkal olmas durumunda

- Erkein sperminin zayf olduu  durumlarda

- Kadnda yumurta kaynann çok zayflamas sonunda (ileri ya gibi sebeplerden)

- Erken menopoz tehlikesinde 

Gebelik için yeterli  sperm says ve yumurtaya ihtiyaç vardr.  Dolaysyla,  erkein sperminin zayf olduu  durumlarda, doal döllenme olmad için, tüp bebek tedavilerine geçilir. Kadnda da, yumurtalk kanallarnn tkal olmas durumdan, yumurtayla sperm bir araya gelemeyecei için tüp bebek yaplmas tek çaredir. 

Kadnda yumurta kaynann çok zayflamas sonunda, (ileri ya, erken menopoz tehlikesi ) mevcut maksiumumyumurtann tüp bebek yöntemiyle döllendirililerek, gebeliin salanmas gereklidir.

Tüp Bebek çin Ne Zaman Bavurulur ?

- Bir çift,  6 ay deneyip de çocuk sahibi olamamsa

- Kadnn ya 40’n üzerinde ise, bu süre 4 ayla snrlanmaldr

Bir çift, 6 ay deneyip de çocuk sahibi olamamsa, doktora bavurmalar gerekir. Kadnn ya 40’n üzerinde ise, bu süre 4 ayla snrlanmaldr.Bu çift kliniimize geldiinde, erkekten sperm saym ve kadndan baz hormon testleri istenir.Sperm saym çok düük olduu ve yumurta rezervinin düük bulunduu hallerde, direk tüp bebek tavsiye edilir. Kadnn yumurta kanallarnn ikisi de tkal olduu durumlarda da, tüp bebek , tek çare olarak çifte önerilir. 

Bulgularn normal çkmas durumunda, sebebi bilinmeyen infertile bal altnda, deiik tedaviler verilir.Kadnn  yumurtlamasnn çoaltlmas, veya erkein sperminin spermin laboratuvar ortamndailemden geçirilerek younlatrlarak kadna verilmesi. Bunlarn baarsz olmas durumunda, yine tüp bebee geçilmelidir.

Daha detayl bilgi için tklaynz