Dr. Erkan ERDEM

2002 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi bitirdi.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji Bölümü bölümü ihtisasını tamamlayarak uzman oldu. Tez çalışmasını Transrektal ultrasonografi (TRUS) kılavuzluğunda alınan prostat biyopsilerinde prostat kanseri oranlarının değerlendirilmesi üzerine hazırlayan Dr. Erdem ayrıca “Adolesan Varikosel Rat Modelinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Testiküler Hasar Üzerine Etkisi” çalışmasıyla 7. Ulusal Androloji Kongresi kapsamında Prof. Dr. Alpay Kelami adına verilen en iyi bildiri ödülünü almıştır. Türk Tabipleri Birliği,Türk Üroloji Derneği,Türk Androloji Derneği,Endoüroloji Derneği ve Üroonkoloji Derneği üyesi olan Yrd. Doç Dr. Erkan Erdem halen hastanemizde görev yapmaktadır.

KİŞİSEL BİLGİ

Medeni Durum: Evli, iki çocuklu.

Doğum tarihi / yeri: 13 Eyül 1978 / Mersin

 

EĞİTİM

1996-2002 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep (Lisans)

2003-2008 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü, Mersin (İhtisas)

 

YETERLİK BELGESİ

Türk Üroloji Yeterlik Kurulu (TÜYK) Üroloji Yeterlik Belgesi – 28 Mart 2009

 

TEZ ÇALIŞMASI

Transrektal ultrasonografi (TRUS) kılavuzluğunda alınan prostat biyopsilerinde prostat kanseri oranlarının değerlendirilmesi [Assesment of the TRUS-guided prostate biopsy to determine prostate cancer rate]. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Murat Bozlu

ÖDÜL

 Adolesan Varikosel Rat Modelinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Testiküler Hasar Üzerine Etkisi, 7. Ulusal Androloji Kongresi kapsamında Prof. Dr. Alpay Kelami adına verilen en iyi bildiri ödülü aldı.

KURSLAR

1 20/04/06 20/04/06 İstanbul Sperm Fonksiyon Testleri Kursu, Androlojide Yeni Uygulama Alanları Sempozyumu

 2 08/06/07 08/06/07 Ankara İnfertil Erkeğin Güncel Değerlendirilmesi ve Tedavisi Kursu

 3 04/11/07 07/11/07 Kocaeli IV. Tüyk Sınavı Hazırlık Kursu

 4 28/11/07 02/12/07 Ankara 8. Ankara Üroonkoloji Kursu

 5 05/06/08 07/06/08 İstanbul Androloji Video – Cerrahi Kursu

 6 12/10/08 16/10/08 Bolu V. Tüyk Sınavı Hazırlık Kursu

 7 20/05/09 20/05/09 İzmir Androloji Deneysel Hayvan Modelleri Kursu

 8 20/05/09 20/05/09 İzmir Infertilite Değerlendirilmesinde Laboratuvar Uygulamaları Kursu

 9 20/05/09 20/05/09 İzmir Operatif Androlojide Teknikler Kursu

 10 06/04/10 08/04/10 Ankara 9. Applied Laparoscopic Urology Course

 11 30/04/10 01/05/10 Ankara Gazi Üniversitesi Laparoskopik Üroloji Kursu

 12 06/05/10 07/05/10 Ankara VI. Perkütan Renal Cerrahi Kursu

 13 23/06/10 26/06/10 Ankara Her Boyutu İle Laparoskopik Cerrahi Kursu, 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi

 14 07/10/10 08/10/10 İstanbul Retrograd – Intrarenal Cerrahi Kursu

 15 15/08/11 17/08/11 Hamburg 18. International Applied Laparascopic Urology Course

 16 22/03/12 16/05/12 İstanbul Hastane ve Sağlık Kurumları Yönteciliği Sertifika Proğramı İstanbul Üniversitesi-İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü

YAYINLAR

 1- Paratestiküler Rabdomyosarkom: Olgu Eşliğinde Literatürün ve Tedavi Alternatiflerinin Gözden Geçirilmesi (Paratesticular Rhabdomyosarcom: A Case Report With The Review Of The Literature And Treatment Alternatives) Erkan Erdem, Barış Saylam, Tuba Karabacak, Murat Bozlu, Selahittin Çayan, Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, Aralık 2008, Türk Üroloji Dergisi

 2-The effect of vascular endothelial growth factor on spermatogenesis and apoptosis in experimentally varicocele-induced adolescent rats

 Tek M, Cayan S, Yılmaz N, Oğuz I, Erdem E, Akbay E.,Department of Urology, University of Mersin School of Medicine, Mersin,Mayıs 2009, Fertil Steril, 91 (5 suppl): 2247-52

 3- Gebelik ve Üriner Sistem Taş Hastalığı, Erkan Erdem, Deniz Abidinoğlu,Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Mersin, 5 Mayıs 2011, Türk Üroloji Seminerleri Dergisi, Cilt:2 Sayı:5

POSTER SUNUMLARI

 1- Benign Prostat Hiperplazisine Bağlı Alt Üriner Sistem Yakınmalarının Şiddeti Seksüel Fonksiyonları Etkiliyor mu? Tunckiran Ahmet, Bozlu Murat, Çayan Selahittin, Erdem Erkan, Ulusoy Ercüment, Akbay Erdem, Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, 8 – 11 Haziran 2005, 6. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir

 2- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanıyla Tedavi Alan Çocuklarda İşeme Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Erkan Erdem, Özlem Kütük, Fevziye Toros, Erim Erdem, Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, 10 – 15 Haziran 2006, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya

 3- 12 Kor Prostat Biyopsisi ve Radikal Prostatektomi Materyallerinin Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması, Erkan Erdem, Murat Bozlu, Ozan Efesoy, Sinan Karazindiyanoğlu, Duygu Düşmez Apa, Selahittin Çayan, Erdal Doruk, Erim Erdem, Ercüment Ulusoy, Erdem Akbay, Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin

 10 – 15 Haziran 2006, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya,

 4- Taş Kırma İşlemi (ESWL) Yapılan Hastalarda İşlem Öncesi Kaygının İşlem Sırasındaki Ağrı Üzerine Etkisi, Erdal Doruk, Erkan Erdem, Erim Erdem, Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, 10 – 15 Haziran 2006, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya

 5- Müziğin Transrektal Ultrasonografi Klavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisi Sırasındaki Ağrı ve Rahatsızlık Hissi Üzerine Etkileri, Bozlu Murat, Ülger Süleyman, Acar Deniz, Erdem Erkan, Karazindiyanoğlu Sinan, Ulusoy Ercüment, Akbay Erdem, Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, 10 – 15 Haziran 2006, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya

 6- Benign prostat hiperplazisine bağlı alt üriner sistem semptomlarının medikal tedavisinde alfa bloker kullanımı: Tek merkezde 987 hastanın uzun dönem sonuçları, Ozan Efesoy, Erdem Akbay, Selahittin Çayan, Erkan Erdem, Murat Bozlu, Erdal Doruk,Üroloji A.D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, 10 – 15 Haziran 2006, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya

 7- Primer Genitoüriner Tüberküloz; Tüberküloz Epididimit: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi, Erkan Erdem,

 Muş Devlet Hastanesi,4 – 8 Kasım 2009, 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara,

 

8- Dev Mesane Taşı, Bilateral Hidronefroz Ve Üriner İnkontinans: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi (Giant Bladder Stone, Bilateral Hydronephrosis And Urinary İncontinence; Case Report And Review Of The Literature) Erkan Erdem, Muş Devlet Hastanesi,

 

9 – 11 Aralık 2009, İstanbul Ürolitiazis Günleri, İstanbul

 9- Pediatrik Hastada Dev Mesane Taşı ; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi (Pediatric Patient Giant Bladder Stone ; Case Report And Review Of The Literature) Erkan Erdem,  Muş Devlet Hastanesi,

 10 – 12 Aralık 2009, 12. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ankara

 10- Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu Olan Enüretik Çocuklarda Ürolojik Değerlendirme ve Tedavi Sonuçları, Barış Saylam, Erkan Erdem, Erim Erdem, 10 – 12 Aralık 2009, 12. Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ankara

 11- Obstrüktif Sleep Apne Sendromu (OSAS) Tanısıyla Tedavi Alan Hastalarda Ereksiyon Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

 Erkan Erdem1, Seyfi Arslan2, Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Üroloji Kliniği 2Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Nöroloji Kliniği, 4 – 7 Haziran 2011, Ulusal Androloji Kongresi, Mersin

 12- Paratestiküler Benign Mezoteliyoma: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi (Paratesticular Benign Mesotelioma: A Case Report And Review Of The Literature) Erkan Erdem, Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Üroloji Kliniği,26 – 30 Ekim 2011, Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Antalya

 13- Lokalize Tüberküloz Prostatit: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi (Localized Tuberculosis Prostatitis: A Case Report And Review Of The Literature) Erkan Erdem, Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Üroloji Kliniği,26 – 30 Ekim 2011, Ulusal Üroonkoloji Kongresi, Antalya

 14- Stres İnkontinans Tedavisinde Minimal İnvaziv Vaginal Tape (MİVT) Uygulaması ve Kısa Dönem Sonuçları, Treatment of Stress Urinary Incontinence Minimally Invasive Vaginal Tape (MİVT) Implementation and Short-Term Results, Erkan Erdem, Özel Mersin Sistem Cerrahi Tıp Merkezi, Üroloji Kliniği,02- 06 Mayıs 2011, Ulusal Üroloji Kongresi, KKTC

 15- Testiste Nadir görülen Bir Malignite; Sertoli Hücreli Tümör: Vaka Sunumu, Erkan Erdem, Özel Vital Hospital, Üroloji Kliniği, 29 Mayıs – 1 Haziran 2013, 10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum

 16-İntratestiküler Varikosel: Vaka Sununmu, Erkan Erdem, Özel Vital Hospital, Üroloji Kliniği, 29 Mayıs – 1 Haziran 2013, 10. Ulusal Androloji Kongresi, Bodrum

PANEL VE KONFERANSLAR

 1 08.06.2005 11.06.2005 İzmir 6. Ulusal Androloji Kongresi

 2 20.04.2006 20.04.2006 İstanbul Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler Sempozyumu

 3 10.06.2006 15.06.2006 Antalya 19. Ulusal Üroloji Kongresi

 4 03.03.2007 03.03.2007 Adana Prostat ve Böbrek Kanserlerinin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşım

 5 17.03.2007 17.03.2007 Mersin Kontinans Derneği Bölgesel Toplantıları

6 06.06.2007 09.06.2007 Ankara 7. Ulusal Androloji Kongresi

 7 08.03.2008 08.03.2008 Antakya Mesane ve Böbrek Tümörleri Toplantısı

8 05.06.2008 07.06.2008 İstanbul Androlojide Güncelleme ve Avrasya Androloji Zirvesi

 9 01.11.2008 06.11.2008 Antalya 20. Ulusal Üroloji Kongresi

 10 20.05.2009 23.05.2009 İzmir 8. Ulusal Androloji Kongresi

 11 06.06.2009 06.06.2009 Elazığ Endoüroloji Derneği 2009 Bölgesel Eğitim Toplantısı

12 04.11.2009 08.11.2009 Ankara 9. Üroonkoloji Kongresi

 13 10.12.2009 12.12.2009 Ankara 12. Çocuk Ürolojisi Kongresi

 14 23.06.2010 26.06.2010 Ankara 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi

 15 07.05.2011 07.05.2011 Gaziantep Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitim Toplantısı

16 04.07.2011 07.07.2011 Mersin 9. Ulusal Androloji Kongresi

 17 26.10.2011 30.10.2011 Antalya 10. Üroonkoloji Kongresi

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

 Türk Tabipleri Birliği

 Türk Üroloji Derneği

 Türk Androloji Derneği

 Endoüroloji Derneği

 Üroonkoloji Derneği

 

İLGİ ALANLARI

 Androloji, laparoskopik ürolojik cerrahi, çocuk ürolojisi

 

YABANCI DİL

İngilizce